Steun ons klompvoetenfonds

Steun ons klompvoetenfonds

Klompvoetenfonds

Deze moeder is blij met een bankbiljet van 50.000 Uganda Shilling (12 euro). Hiermee kan ze 6x heen en weer reizen van huis naar de gipskamer van het St. Joseph ziekenhuis in Oeganda.

Haar zoontje is geboren met een klompvoet. Gelukkig wist deze moeder dat de chirurgen van Stichting Njokuti op bezoek zouden komen en dat ze niet te lang moest wachten! De Njokuti artsen constateerden dat er nog geen operatie nodig was. Want als de kinderen zo jong zijn, dan kan het voetje ook nog met gips goed gecorrigeerd worden. Dat scheelt weer een operatie en een litteken! Maar om deze gipsbehandeling te laten slagen is het wel belangrijk dat de ouders om de week met het kindje naar de gipskamer komen. Het voetje wordt dan elke keer een stukje verder gecorrigeerd worden, net zolang tot het in de goede stand staat. Daarna krijgt het kind een spalk en stevige schoenen om ervoor te zorgen dat de voet niet meer terug gaat in de oorspronkelijke stand.
Het is natuurlijk fantastisch dat dit kan. Maar dan moeten de ouders wel voldoende geld hebben om steeds heen en weer te reizen. Veel gezinnen wonen ver van het ziekenhuis. Voor sommigen zijn de reiskosten te hoog waardoor de behandeling niet kan worden voortgezet. Als de behandeling gestopt wordt zal het voetje weer in de oorspronkelijke stand terecht komen. Voor het kind kan dit een levenslange beperking betekenen. Een leven waarin lopen altijd pijnlijk en moeizaam zal zijn.
Waar Stichting Njokuti werkt proberen we met een klompvoetenfonds deze ouders te ondersteunen. In St. Joseph Hospital is de clinical officer Michael de vertrouwenspersoon die het potje met reiskosten beheert. Na overleg met de ouders bepaalt hij of en hoeveel geld zij nodig hebben voor de behandeling en het vervoer. Hij weet de prijs van het buskaartje naar het betreffende dorp. Ook voert hij de gipsredressie uit. Zo houdt hij goed zicht op de behandeling van het kind en de leefomstandigheden van het gezin.

We hopen met hulp van dit fonds kinderen met een klompvoet een goede kans te geven om, met hun vriendjes en vriendinnetjes, normaal naar school te kunnen wandelen. Blijft u hen ook steunen?

IBAN: NL23 RABO 0369 8560 82
t.n.v. Stichting Njokuti te Oudorp

Reacties zijn gesloten.