Missie

Missie

Wat is de missie van stichting Njokuti?

Stichting Njokuti stelt zich tot doel om kinderen met een handicap te ondersteunen zodat ze meetellen en een volwaardige plek krijgen in hun gemeenschap. Door revalidatiecentra of ziekenhuizen te ondersteunen bij operaties en de revalidatiebehandeling proberen wij de kansen van deze kinderen te vergroten. Tot nog toe gaat de meeste aandacht uit naar kinderen met een handicap in Noord Tanzania en sinds 2014 ook in Noord Oeganda.

De meeste stichtingsleden zijn in het verleden langere tijd in Tanzania of Kenia werkzaam geweest en kunnen deze ervaring goed gebruiken voor het werk van Njokuti.

Een deel van de kinderen is geboren met klompvoeten. Zonder corrigerende operatie en revalidatie gaan zij een sombere toekomst tegemoet. Een vroegtijdige behandeling betekent voor hen een wereld van verschil. 

Een ander deel van de kinderen lijdt aan skeletfluorose, een botaandoening die ontstaat door een te hoge fluorconcentratie in het drinkwater en waarschijnlijk een tekort aan calcium in de voeding. Meestal veroorzaakt een te veel aan fluor alleen een bruine verkleuring van het gebit (zebratanden). In Noord-Tanzania echter, geeft het aanleiding tot ernstige misvormingen van het skelet met name van de benen. De benen worden zo krom dat lopen eenvoudigweg onmogelijk wordt.

Tot slot zijn er veel kinderen met ernstige chronische botinfecties (osteomyelitis), ernstige brandwonden, schotwonden of andere verminkingen. Dit laatste speelt met name in het noorden van Oeganda, waar jarenlang een afschuwelijke oorlog heeft gewoed.

Al deze kinderen willen maar één ding: meedoen en meetellen. Stichting Njokuti wil hen daarbij helpen. Met uw steun krijgen zij een kans!

Tanzania_Masaaimeisje_met_haar_dochter_april_2012_verkleind