Revalidatiecentrum Monduli

Revalidatiecentrum Monduli

Het revalidatiecentrum Huduma Ya Walemavu (Dienstverlening Aan Gehandicapten) dat gesteund wordt door de stichting Njokuti ligt in het district Monduli in het noorden van Tanzania. Het ligt aan de voet van de Monduli Mountain (bijna 2700 meter hoog), net buiten de stad Monduli, de districtshoofdplaats.

Het Monduli revalidatiecentrum heeft 30 bedden en wordt gerund door 20 Tanzaniaanse personeelsleden, waaronder verpleegkundigen, huismoeders (die de dagelijkse verzorging van de kinderen op zich nemen), een ergotherapeute, een fysiotherapeute, een instrumentmaker etc.

Het revalidatieprogramma heeft het district in zes gebieden verdeeld die met vaste regelmaat door een team gezondheidswerkers wordt bezocht.

In al deze zogenaamde outreach-gebieden zijn onbetaalde community health workers actief, gekozen uit de bevolking en opgeleid in het centrum. Het zijn mensen die door hun functie een bepaalde positie en daarmee samenhangend respect in de samenleving innemen. Hun kennis over de problematiek en mogelijkheden van gehandicapten stelt hen in staat om de positie van gehandicapten te versterken, begrip en bewustwording te kweken, en hen waar mogelijk te laten integreren in de lokale samenleving.

Verschillende ontwikkelingsorganisaties houden zich bezig met de ontwikkeling van dit district. Een van deze organisaties is Caritas, die het revalidatiecentrum ondersteunt in zijn activiteiten. Zij betalen met name de salarissen van de medewerkers en onderhoud van de gebouwen, maar dragen steeds minder bij aan lopende kosten als bijvoorbeeld voeding en schoolkosten. Medische kosten voor operaties, behandeling en revalidatie worden niet gedekt.

De overheid van het Monduli District staat voor zoveel problemen dat de gehandicaptenzorg er al gauw bij inschiet. De houding van de districtsoverheid ten aanzien van mensen met een handicap is wellicht typerend voor de positie van gehandicapten in Tanzania in het algemeen: ze worden beschouwd als een last, soms een straf van God of van verre voorouders. Het gevolg is dat gehandicapte kinderen vaak thuis worden weggestopt en geïsoleerd worden.

apr2006-3_clip_image002

Het revalidatiecentrum richt zich met name op de ondersteuning van lichamelijk en meervoudig gehandicapten, alhoewel ook verstandelijk en zintuiglijk gehandicapte kinderen geholpen kunnen worden door voor hen op zoek te gaan naar geschikte scholen en bijbehorende financieringsmogelijkheden. De samenwerking met het Liliane Fonds speelt hier een belangrijke rol in.

In het Mondulicentrum wordt al met al een groot aantal kinderen gezien met aangeboren of verworven afwijkngen, zoals klompvoeten, botafwijkingen door het hoge fluorgehalte in het water, slecht genezen botbreuken, brandwonden en hazenlippen. Dergelijke problemen kunnen tot nog toe alleen met hulp van buitenlandse specialisten worden verholpen. Het revalidatiecentrum heeft daarom contacten gezocht met een aantal buitenlandse artsen.

Naast de twee Nederlandse orthopedisch chirurgen, komen Amerikaanse plastisch chirurgen een paar keer per jaar om kinderen met brandwonden en hazenlippen te opereren.

Na de operaties verblijven de kinderen de eerste tijd in het Selian Hospital in Arusha, waarna zij de verdere revalidatieperiode in het centrum in Monduli doorbrengen. Zij krijgen daar begeleiding bij hun oefenprogramma, en indien nodig worden er krukken, spalken of beugels gemaakt om hen weer zo goed mogelijk op de been te helpen. Bij een volgend bezoek van de artsen worden de kinderen opgeroepen voor controle en kunnen eventuele problemen besproken worden. Op deze manier is er een nauwe en noodzakelijke samenwerking ontstaan tussen de Stichting Njokuti, Selian Hospital in Arusha en het Revalidatiecentrum in Monduli.

Momenteel wordt onderzocht in hoeverre er samenwerkingsverbanden aangegaan kunnen worden met het het Haydom Hospital.