Bestuur

Bestuur

Jos van Bemmel – voorzitter Jos was als tropenarts werkzaam in het St. Elisabeth Hospital te Mukumu in West-Kenia van 1983 tot 1987. Van 1988 tot 2021 werkte hij als huisarts in een door hem gestart gezondheidscentrum te Amersfoort. In die tijd schreef hij columns in medische bladen en dagbladen over zaken die hem als huisarts bezighielden, zoals over het toenemende en oneigenlijke gebruik van opiaten (oxycodon) in Nederland. Regelmatig bezocht hij Afrika, altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor Stichting Njokuti. Weliswaar gepensioneerd maar nog lang niet achter de geraniums. Zijn 7 kleinkinderen houden hem fit, jong en bezig. 


Pasfoto_Frank_Wijngaard_1Frank Wijngaard – penningmeester
Frank is controller. Met zijn vrouw en drie kinderen woonde en werkte hij van 1992 tot 1998 in Guinee-Bissau (West Afrika), in diverse bedrijfseconomische functies. Van 1998 tot 2002 werkte hij in Monduli, Tanzania, als financieel adviseur voor het landelijke programma voor plattelandsontwikkeling op districtsniveau. Na zijn terugkeer naar Nederland bekleedde hij diverse financiële posities. Sinds 2019 werkt hij als senior business controller bij Magentazorg in Heerhugowaard.


Robert-JanRobert-Jan de Gardeyn – secretaris
Robert-Jan was van 1989 tot 2017 huisarts in een duo-praktijk in Sleeuwijk. Van 1985 tot 1988 werkte hij voor Memisa als arts in Sengerema Hospital in Noord Tanzania, een missieziekenhuis dat in de 50-er jaren werd opgericht door Nederlandse Congregaties van broeders en zusters. Dit ziekenhuis groeide uit tot een vooraanstaand regionaal ziekenhuis met 244 bedden en eraan verbonden opleidingen voor verpleeg- en verloskundigen resp. clinical officers. Als bestuurslid van Njokuti bezocht hij ook een aantal keer Tanzania en Oeganda, meestal samen met voorzitter Jos.

Adviseurs

RonaRona Snoek – adviseur
Rona woonde van 1992 t/m 1998 samen met haar gezin in Guinee Bissau (West-Afrika). In 1998 kwam hier, vanwege een plotselinge burgeroorlog, abrupt een einde aan. Zij besloten hun geluk te zoeken in Oost Afrika en woonden van 1998 t/m 2002 in Tanzania. In beide landen werkte Rona als fysiotherapeut in verschillende revalidatiecentra. In Tanzania werkte zij voor “Huduma ya Walemavu”. Dit is het revalidatiecentrum in Monduli waar de kinderen van Njokuti terecht kunnen voor hun revalidatie. Sinds haar terugkeer in Nederland werkt zij als clustermanager in een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Heerhugowaard. Een hele overstap na zoveel jaren Afrika, maar gelukkig vindt zij ook hier voldoende uitdagingen om haar heimwee naar de krekeltjes in Afrika te compenseren.


KarinKarin van Bemmel – adviseur
Karin van Bemmel, geboren in Kenia, heeft als cultureel antropoloog/psycholoog onderzoek gedaan in Nederland, Guatemala en Kenia. In 2010 heeft zij enkele maanden in Tanzania doorgebracht om de werkzaamheden van stichting Njokuti te evalueren. Binnenkort start zij met een nieuw onderzoek dat zich zal richten op Oeganda en Tanzania.

Artsen werkzaam voor Njokuti

HarryHarry de Vries – orthopedisch chirurg
Harry werkte als tropenarts voor Memisa in Kenya van 1983 tot 1987. Hij kwam daar in aanraking met ondervoeding waarnaar hij onderzoek heeft gedaan. Daaruit bleek dat er een relatie was met een giftig product uit een schimmel die het voedsel besmette. Harry heeft een half jaar in Liverpool gewerkt aan de tropical school of medicine and paediatrics bij prof. Hendricks .In 1989 promoveerde hij op Aflatoxins and Child Health in Kenya. Inmiddels was hij met zijn opleiding begonnen tot orthopedisch chirurg in het toenmalige Dijkzigt ziekenhuis. Vanaf 1994 ging Harry als orthopedisch chirurg aan de slag in Gorinchem. Tijdens een consultancy reis in Noord Tanzania in 1998 werd de maatschap van Gorinchemse orthopeden gevraagd om een deel van de orthopedische zorg op zich te nemen van een revalidatie centrum in Monduli . Per 1999 is die hulp ook werkelijk geëffectueerd en gaan er twee maal per jaar orthopeden vanuit Gorinchem naar Tanzania toe om die hulp te geven. Inmiddels werkt Harry bij ICONE, innovatief centrum voor orthopedie en sportorthopedie.


gwen_liuGwen Liu – algemeen chirurg
Gwen heeft in 2007 voor het eerst Tanzania bezocht met Harry de Vries. Sindsdien is ze een aantal keren met Harry teruggekeerd.  De samenwerking tussen een algemeen chirurg en orthopeed betekent dat de diversiteit van de behandelmogelijkheden toeneemt. Gwen Liu is van augustus 1996 tot augustus 2009 werkzaam geweest in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Sindsdien werkt ze als waarneemster, ondermeer in het Havenziekenhuis te Rotterdam.


Frank_Wijffels_5Frank Wijffels – orthopedisch chirurg 
Frank is sinds 1994 orthopedisch chirurg in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda en heeft met vriend en collega Harry de Vries bezoeken gebracht aan Noord-Tanzania en Kenia. Daarmee liefde gekregen voor de tropische, orthopedische geneeskunde van vooral kinderen met aangeboren- en verworven afwijkingen van het bewegingsapparaat. Hij heeft stimulans gegeven om 4 keer per jaar bezoeken te brengen om niet alleen polikliniek en operaties te kunnen doen, maar ook om na-controles te doen en voorbereidingen te treffen voor volgende bezoeken. Dit in samenwerking met een collega of algemeen- e/o plastisch chirurg.


RonRon Onstenk – orthopedisch chirurg
Ron is tijdens zijn geneeskunde opleiding in aanraking gekomen met de tropen via een lepra-onderzoek in Zuid Sulawesi en Indonesie. Daarna heeft hij altijd de wens gehad om in Azie of Afrika orthopedisch te ondersteunen. Via de maatschap orthopedie GroenHart maakt hij nu dankbaar gebruik van de mogelijkheden die Njokuti biedt om ziekenhuizen in Tanzania te bezoeken en de lokale artsen hulp te bieden op orthopedisch vlak. De eerste uitzending zit er inmiddels op en hoopvol kijkt hij uit naar de komende uitzendingen.


Rick_Scholtens_pasfoto1Rick Scholtens – plastisch chirurg
Rick werkte als tropenarts in Alupe Hospital op de grens van Kenya en Uganda en daarnaast voor de Lepra en Tuberculose bestrijding in West Kenya. Na terugkomst in Nederland volgde hij zijn opleiding tot plastisch chirurg en vestigde zich in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. De besmetting met het Africa virus werd behandeld met frequente bezoeken voor Interplast en de Noma-Stichting naar Uganda, Burundi, Cameroun en Noord Nigeria. De samenwerking tussen orthopaedisch en plastisch chirurgen levert een zeer zinvolle meerwaarde op.


Rene_van_den_Wijngaard_verkleindRene van den Wijngaard – orthopedisch chirurg
Rene is sinds 2006 orthopedisch chirurg. Direct na het afronden van zijn specialisatie heeft hij 2 jaar als fellow in Australië gewerkt. Terug in Nederland volgde vestiging in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) te Gouda, alwaar hij in contact kwam met de stichting Njokuti. In 2012 werd door hem alweer het tweede werkbezoek aan diverse projecten in Tanzania met veel plezier en voldoening afgelegd.  De maatschap orthopedie van het GHZ  streeft naar deelname in drie uitzendingen per jaar. Hierdoor kan er voor de vaak jonge patiënten een betere continuïteit worden bereikt.  Eventueel noodzakelijke nacontroles of  operaties kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd en gepland.


Peer2Peer Poelmann – orthopedische chirurg
Peer is orthopedisch chirurg sinds 1998 werkzaam in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda waar hij, naast de algemene orthopedische praktijk, de kinderorthopedie als specialisatie heeft. Hij heeft zijn opleiding genoten in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. Hij heeft altijd de wens gehad om zich in ontwikkelingslanden in te zetten voor de (kinder)orthopedische zorg en was dan ook zeer verheugd dat hij zich via de stichting Njokuti kon gaan inzetten voor de Tanzaniaanse patienten. Inmiddels heeft hij er twee uitzendingen opzitten en een volgende ligt op niet al te lange termijn in het verschiet. De continuiteit vanuit de maatschap orthopedie van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda zorgt ervoor dat de nacontroles en follow-up van patienten steeds beter verloopt.


Margot Lemmen – plastisch chirurg
Zij werkte van 1996 tot 2022 in het Amphia Ziekenhuis te Breda. Haar vooropleiding chirurgie heeft zij genoten in het St Franciscus Gasthuis te Rotterdam, waar zij in 1989 voor het eerst kennis maakte met Harry de Vries. De opleiding Plastische heeft zij volbracht in het Dijkzigt, met in het bijzonder veel hand- en reconstructieve chirurgie. Haar Afrika interesse is aangewakkerd tijdens een 4 maanden co-schap in Lesotho , geregeld vanuit Nijmegen in 1985. Met veel plezier is zij afgelopen april ’22 met Harry de Vries mee geweest op missie naar Oeganda, wat haar erg goed beviel. Graag wil zij daar nog meer ervaring op doen.


anton-burgerAnton Burgers – orthopedisch chirurg
Anton Burgers is een orthopedisch chirurg met veel werkervaring in ontwikkelingslanden. In 1974 heeft hij in India gewerkt. In 1978 in Suriname en van 1981-1985 werkte hij in Mwambani District Hospital in Tanzania.
Sinds 1992 werkt hij in het “TweeSteden Ziekenhuis” in Tilburg. Hij is gespecialiseerd in kinderorthopedie, traumatology en in operaties bij rheumatische artritis en aan de bovenste extremiteit.
Hij leerde Stichting Njokuti kennen via de artsen van het “Groene Hart Ziekenhuis”. De continuïteit die zij proberen te bieden in de ziekenhuizen in Tanzania en Oeganda sprak hem erg aan. In November 2016 ging hij voor het eerst met Njokuti op werkbezoek in Tanzania.


Wouter JurgensWouter Jurgens – Plastisch chirurg
Wouter is sinds 2016 gevestigd als plastisch chirurg in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Zijn speciale interesse gaat uit naar de reconstructieve chirurgie. Regelmatig werkt hij hierin samen met de orthopeden. Zo kwam hij in aanraking met Stichting Njokuti. “Ik was mezelf al een tijdje aan het oriënteren op mogelijkheden om op medische missie naar een ontwikkelingsland te gaan. Al tijdens mijn studie ben ik op meerdere missies geweest naar Ghana, Tanzania en Laos. Het Afrika virus is erg besmettelijk, maar gelukkig niet gevaarlijk! Met Stichting  Njokuti hoop ik dat er nog vele mooie missies mogen volgen.”